Kategórie

Štatistiky

Počet inzerátov: 12040
Registrovaní užívatelia: 3153
Príspevkov v diskusii: 600
Tém v diskusii: 372

Facebook

Partneri

Zobraziť všetkých

Všeobecné podmienky

Toto sú záväzné Všeobecné podmienky používania portálu ZooBurza.eu a pravidlá inzercie (ďalej len Všeobecné podmienky), ktoré nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Využívanie služieb tohto portálu je podmienené bezvýhradným súhlasom užívateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.

 • Inzertný portál ZooBurza.eu je určený najmä na zverejňovanie oznamov o zamýšľaných zámeroch užívateľov formou občianskej a firemnej inzercie, za predpokladu rešpektovania týchto pravidiel.
 • Ak prevádzkovateľ nestanoví inak, využívanie služieb inzertného portálu ZooBurza.eu je bezplatné.
 • Registrácia inzerentov je nepovinná, inzerentom ale poskytuje rozšírené možnosti pri správe svojich inzerátov. Registrovaní, ale aj neregistrovaní inzerenti sú povinní uviesť platnú emailovú adresu, prípadne ďalšie údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie inzerátu do relevantnej kategórie.
 • Prevádzkovateľ inzertného portálu ZooBurza.eu si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo odstránenia tých inzerátov, ktoré sú v rozpore so zákonom SR, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie. Zároveň si vyhradzuje  právo obmedziť, alebo zabrániť prístup užívateľom, ktorí tieto podmienky porušujú.
 • Inzeráty môžu byť vkladané len do relevantných kategórií, zodpovedajúcich ich obsahu. Ak inzerát spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých kategórií, je možné ho zaradiť len do jednej z nich – tej, ktorá najviac vystihuje jeho podstatu.
 • Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov na rôzne predmety. Každý inzerát možno uverejniť len raz, duplicitné inzeráty s totožným obsahom budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženie obmedziť počet podávaných inzerátov do jednej kategórie. Nie je dovolené vkladať do nadpisu, alebo inzerovať služby zhodného obsahu, ako je ZooBurza.eu. Inzeráty porušujúce toto pravidlo budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Podaný inzerát je pridaný na inzertný portál ZooBurza.eu ihneď v okamihu pridania inzerátu (s výnimkou platených služieb). V textoch inzerátov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. Po každom pridanom inzeráte bude užívateľovi zaslaný email s kódom na odstránenie inzerátu.
 • Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len Prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to Prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.
 • Užívateľ si je vedomý, že užíva inzertný portál ZooBurza.eu na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
 • V prípade porušenia právnych noriem, Prevádzkovateľ poskytne súčinnosť a všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
 • Ak nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť ZooBurza.eu, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál ZooBurza.eu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli ZooBurza.eu ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertného portálu ZooBurza.eu a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.
 • V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.
 • Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu ZooBurza.eu.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - súhlasím so všeobecnými podmienkami inzercie.

Tieto podmienky boli zverejnené dňa 2. mája 2016. 

Pridať inzerát

Prihlásenie

Registrácia | Strata hesla

Reklama

Vaša reklama môže byť na tomto mieste
Vaša reklama môže byť na tomto mieste
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím Viac informácií