Kategorie

Statistiky

Počet inzerátů: 18334
Registrovaní uživatelé: 4027
Příspěvků v diskusi: 600
Témat v diskusi: 372

Facebook

Partneři

Zobrazit všechny

Všeobecné podmínky

Toto jsou závazné Všeobecné podmínky používání portálu ZooBurza.eu a pravidla inzerce (dále jen Všeobecné podmínky), které nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Využívání služeb tohoto portálu je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami.

 • Inzertní portál ZooBurza.eu je určen zejména pro zveřejňování informací o zamýšlených záměrech uživatelů formou občanské a firemní inzerce, za předpokladu dodržování těchto pravidel.
 • Pokud provozovatel nestanoví jinak, využívání služeb inzertního portálu ZooBurza.eu je bezplatné.
 • Registrace inzerentů je nepovinná, inzerentům ale poskytuje rozšířené možnosti při správě svých inzerátů. Registrovaní, ale i neregistrovaní inzerenti jsou povinni uvést platnou emailovou adresu, případně další údaje, které nemají charakter osobních údajů ve smyslu Zákona Národní rady Slovenské republiky č. 122/2013 Z. z. O ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení inzerátu do příslušné kategorie.
 • Provozovatel inzertního portálu ZooBurza.eu si na základě vlastního uvážení vyhrazuje právo odstranění těch inzerátů, které jsou v rozporu se zákonem Slovenské republiky, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění. Zároveň si vyhrazuje právo omezit, nebo zabránit přístup uživatelům, kteří tyto podmínky porušují.
 • Inzeráty mohou být vkládány pouze do relevantních kategorií odpovídajících jejich obsahu. Pokud inzerát splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií, je možné jej zařadit pouze do jedné z nich - té, která nejvíce vystihuje jeho podstatu.
 • Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů na různé předměty. Každý inzerát lze zveřejnit pouze jednou, duplicitní inzeráty s totožným obsahem budou bez předchozího upozornění odstraněny.
 • Provozovatel může na základě vlastního uvážení omezit počet podávaných inzerátů do jedné kategorie. Není dovoleno vkládat do nadpisu nebo inzerovat služby totožného obsahu, jako je ZooBurza.eu. Inzeráty porušující toto pravidlo budou bez předchozího upozornění odstraněny.
 • Podán inzerát je přidán na inzertní portál ZooBurza.eu ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). V textech inzerátů může uživatel uvést (propagovat) jakýkoli způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajům je platný e-mail. Po každém přidaném inzerátu bude uživateli zaslán email s kódem na odstranění inzerátu.
 • Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen Provozovatel) si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazený v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony Slovenské republiky, dobrými mravy, nebo pokud to Provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil uživateli inzerátu.
 • Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál ZooBurza.eu na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 • V případě porušení právních norem, Provozovatel poskytne součinnost a všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.
 • Pokud není stanoveno jinak, provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli.
 • Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost ZooBurza.eu, její bezchybnou činnost a zajištění.  Zároveň má právo odstavit inzertní portál ZooBurza.eu bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portálu ZooBurza.eu jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečeností, činností uživatelů či z jiných důvodů.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu ZooBurza.eu  a inzeráty, které byly přidány uživateli legální, či nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.
 • Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), dle svého vlastního uvážení.
 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.
 • V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již vyplacené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.
 • Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu ZooBurza.eu.

Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - souhlasím se všeobecnými podmínkami inzerce.

Tyto podmínky byly zveřejněny dne 2. května 2016.

Přidat inzerát

Přihlášení

Registrace | Ztráta hesla

Reklama

Vaše reklama může být na tomto místě
Vaše reklama může být na tomto místě
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací